Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2021-2022 – Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
(παρ.2 περ .α΄ του άρθρου 32 του ν.4412/2016)
 για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου
«Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2021-2022»