Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα

  Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας  ανακοινώνει την  προδημοσίευση του  σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Παρόχου Μεταφραστικών Υπηρεσιών (CPV: 79540000-1) για το Έργο

«Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα»  

το οποίο χρηματοδοτείται από CENCENELEC/ πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Περίοδος προδημοσίευσης : 29/03/2016 – 05/04/2016

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  συνολικά σε 276.750 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ ) ή 225.000 € (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ) που αναλύεται

σε  Τμήμα Ι, πρότυπα CEN – Γενικής τυποποίησης:
202.950 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ )
165.000 € (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

και Τμήμα ΙI, πρότυπα CENELEC- Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης:
73.800 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ )
60.000 € (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο σχολιασμού, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: gchch [at] elot.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γεώργιος Χαϊτίδης ΕΛΟΤ, τηλ 210 2120 318