Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Υπογραφή ειδικών όρων του Μνημονίου Συνεργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

remp kaldis

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ την οποία εκπροσώπησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Γεωργία Ρεμπούτσικα και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανη καθηγητή Παναγιώτη Καλδή.

Κατά την συνάντηση υπεγράφησαν οι ειδικοί όροι του μνημονίου συνεργασίας στην αξιοποίηση των προτύπων στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις πανεπιστημιακές σπουδές και στα προγράμματα κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Επιπλέον εξετάστηκαν τρόποι γενικότερης συνεργασίας και συμφωνήθηκαν συχνές συναντήσεις για παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα αρμοδιότητάς τους,