Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Υπογραφή μνημονίου για την τεχνική συνεργασία ΕΛ.Ο.Τ – T.S.E

Υπογραφή  Μνημονίου  για την Τεχνική Συνεργασία 
ΕΛ.Ο.Τ –  T.S.E  

Στη διάρκεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκίας και παρουσία των δύο Πρωθυπουργών, στο πλαίσιο της προώθησης της οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας, υπεγράφη μεταξύ των εικοσιένα Μνημονίων το Μνημόνιο  για την τεχνική συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του αντίστοιχου Τούρκικου Οργανισμού (TSE).

Από πλευράς ΕΛΟΤ υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος  Ζακολίκος και από πλευράς TSE  ο Πρόεδρος του Τούρκικου Οργανισμού Τυποποίησης  κ. Ταχίρ Μπουγιουκέλ Βακιτζίλ.

Το μνημόνιο εμβαθύνει και καθιστά λειτουργική τη συνεργασία μεταξύ των δύο Οργανισμών. Μέσα από τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για δημιουργία ακόμη και  κοινών προτύπων καθώς και την ανταλλαγή  πληροφοριών σχετικά με πιστοποιημένες εταιρείες και προϊόντα στοχεύουμε στην ανάπτυξη, την προώθηση του εμπορίου αλλά παράλληλα και  την προστασία του  καταναλωτή.

Όπως είναι γνωστό, οι κύριες δραστηριότητες του ΕΛΟΤ είναι η Τυποποίηση και η Πιστοποίηση.
Στο πλαίσιο της Τυποποίησης  ο ΕΛΟΤ εκπονεί Πρότυπα και Προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών, είτε αυτά είναι πρωτογενώς ελληνικά ή είναι εναρμονισμένα με τα Ευρωπαϊκά/Διεθνή Πρότυπα και συμμετέχει ως αποκλειστικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης.

Στο πλαίσιο της Πιστοποίησης, ο ΕΛΟΤ αναπτύσσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστοποίησης και χορηγεί πιστοποιητικά, σύμφωνα  με τις απαιτήσεις Προτύπων και Προδιαγραφών.
Ο ΕΛΟΤ έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών πιστοποίησης, οι οποίες καλύπτουν  πλήθος κλάδων, προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ δραστηριοποιείται και στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Ασφάλειας Τροφίμων, Ασφάλειας Πληροφοριών, Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα).