Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Υποβολή οικονομικής προσφοράς για υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων ασφαλείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται στον τομέα συστημάτων ασφαλείας και διαθέτει άδεια για εγκαταστάσεις ασφαλείας να υποβάλει οικονομική προσφορά για την ετήσια προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ελέγχου πρόσβασης και πυρανίχνευσης στο κτίριο του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.