Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά άχρηστου υλικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του άχρηστου
υλικού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της ΑΛΜ ΕΛΟΤ/ΕΣΥΠ