Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ανασύσταση της Τεχνικής επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 26 “ Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων”

different electrical tools on wooden background, flat lay.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ κα Γεωργία Ρεμπούτσικα, στο πλαίσιο της συνολικής αναθεώρησης της λειτουργίας των Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης και της καλύτερης αντιπροσώπευσης των παραγωγικών μονάδων αλλά και των χρηστών των προτύπων για τα εξαρτήματα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και την ασφάλεια αυτών, ενέκρινε την  ανασύσταση της Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ΤΕ 26 «Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»

Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η εκπροσώπηση περισσότερων σχετικών φορέων στην εν λόγω Τεχνική Επιτροπή, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη απεικόνιση της συναίνεσης των ενδιαφερομένων μερών σε εθνικό επίπεδο.

Την Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 26 θα πλαισιώσουν επιστήμονες ειδικοί στο αντικείμενό της, οι οποίοι θα συνδράμουν στη γρήγορη και έγκαιρη εναρμόνιση και εφαρμογή των Προτύπων για ασφαλή κτίρια και προστασία των ανθρώπων.

Τα μέλη της τεχνικής επιτροπής προέρχονται από :

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
  • Ελληνική ένωση Εργαστηρίων (HellasLAB).
  • Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HELLASCERT).
  • Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ).
  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
  • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ).
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ).
  • Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (ΣΕΠΗΥ).
  • Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας  Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΙΤΗΕ).
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Οποιοσδήποτε άλλος φορέας ενδιαφέρεται να εκπροσωπηθεί στην εν λόγω Τεχνική Επιτροπή μπορεί να απευθυνθεί στον ΕΛΟΤ,  τηλ.: 2102120112, email: apsyrris@elot.gr.