Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ανασύσταση της Τεχνικής επιτροπής ΕΛΟΤ/ ΤΕ 81 «Ανεμογεννήτριες»

anemo

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ κα Γεωργία Ρεμπούτσικα, στο πλαίσιο της συνολικής αναθεώρησης της λειτουργίας των Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης και της καλύτερης αντιπροσώπευσης των παραγωγικών μονάδων αλλά και των χρηστών των προτύπων για οικολογική ενέργεια, ενέκρινε την  ανασύσταση της Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ΤΕ 81 «Ανεμογεννήτριες».

Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η εκπροσώπηση περισσότερων σχετικών φορέων στην εν λόγω Τεχνική Επιτροπή, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη απεικόνιση της συναίνεσης των ενδιαφερομένων μερών σε εθνικό επίπεδο.

Την Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 81 θα έχει ως αντικείμενο, την παρακολούθηση των τυποποιητικών εργασιών της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Επιτροπής CENELEC, IEC/TC 88 «Wind turbines»  και των Οργάνων Εργασίας τους.

Τα μέλη της τεχνικής επιτροπής προέρχονται από :

  • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ
  • Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
  • ΔΕΗ

Η λειτουργία και η εν γένει υποστήριξη της εν λόγω Επιτροπής ανατίθεται στο τμήμα Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΑΛΜ ΕΛΟΤ.

Ως Τεχνικός Υπεύθυνος ορίζεται ο Δρ.Κυριάκος Ρώσσης  στέλεχος του ΚΑΠΕ.