Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση ΣΕΠ ΕΛΟΤ 996-17 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 17: Βάσεις δεδομένων»

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου

ΕΛΟΤ 996-17

«Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 17: Βάσεις δεδομένων»

 

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996-17, «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 17: Βάσεις δεδομένων».

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 996-17 αποτελεί την ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO/ΙΕC 2382–17:1999, Information Technology – Vocabulary – Part 17:  Databases και περιλαμβάνει, στα ελληνικά, όρους και ορισμούς των βασικών εννοιών των βάσεων δεδομένων, καθώς και τις αντιστοιχίες των όρων στις γλώσσες ελληνική, αγγλική, και γαλλική.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 996 περιλαμβάνει επιλεγμένους όρους και ορισμούς εννοιών από το πεδίο της τεχνολογίας πληροφοριών και προσδιορίζει τις σχέσεις των εννοιών και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επικοινωνίας σε θέματα επεξεργασίας δεδομένων. Το πεδίο που καλύπτει η κάθε οριζόμενη έννοια έχει επιλεγεί για τη διατύπωση ορισμού κατάλληλου για γενική εφαρμογή. Στις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν περιορισμένες εφαρμογές, ο ορισμός μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση.

Το σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων εκπονήθηκε από την Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Κ. Βαλεοντής, Δ. Παναγιωτάκος, Κ. Ριζιώτης), η οποία λειτουργεί εθελοντικά, με τη συμμετοχή και του Γ. Τσιάμα ως παρατηρητή, στο πλαίσιο των εργασιών της ΕΛΕΤΟ, ως (ιδρυτικό) συλλογικό μέλος της.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ το αργότερο μέχρι 28/04/2017, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:
  dtenq [at] elot.gr