Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Μετά από 47 χρόνια ανασυστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Τυποποίησης

remp adonis

fek a27 14 2 2023

Με πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ κας Γεωργίας Ρεμπούτσικα επανασυστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Τυποποίησης. Η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, θα διαμορφώνει μέσα από το ΕΣΤ την εθνική της στρατηγική για την τυποποίηση, στηρίζοντας την εγχώρια βιομηχανία και την αγορά.

Με την ψήφιση της ανασύστασης του Εθνικού Συμβουλίου Τυποποίησης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης υλοποιείται ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του ΕΛΟΤ για την ενεργοποίηση του συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των ενδιαφερομένων μερών με γνωμοδοτική αρμοδιότητα επί θεμάτων σχετικών με την τυποποίηση.

Η προβλεπόμενη δεκαεξαμελής σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Τυποποίησης (ΕΣΤ) περιλαμβάνει ευρεία και ισόρροπη εκπροσώπηση της Δημόσιας Διοίκησης, φορέων της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων, φορέων προώθησης της εφαρμογής και αξιολόγησης της εφαρμογής των προτύπων καθώς και καταναλωτικών οργανώσεων.

Η ανασύσταση του ΕΣΤ εντάσσεται στις συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης και της διοίκησης του ΕΛΟΤ και συνδράμει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών για τον ρόλο και την αξία της τυποποίησης και των προτύπων και στην καθιέρωση Εθνικής Στρατηγικής για την Τυποποίηση για ένα βιώσιμο και αποδοτικό Εθνικό σύστημα Τυποποίησης.

Το Εθνικό Συμβούλιο Τυποποίησης απαρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π), ως Πρόεδρο, και από έναν εκπρόσωπο:

 1. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
 2. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 3. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 4. του Υπουργείου Υγείας,
 5. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
 6. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
 7. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,
 8. της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας,
 9. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας,
 10. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,
 11. της ΙΝΚΑ-Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος ή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», ο οποίος ορίζεται εκ περιτροπής σε κάθε θητεία,
 12. του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης,
 13. της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης ή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων, ο οποίος ορίζεται εκ περιτροπής σε κάθε θητεία,
 14. της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία,
 15. του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.