Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Σχέδιο Διεθνούς Προτύπου σε Δημόσια Κρίση ISO DIS 20400 Βιώσιμες Προμήθειες

ISO DIS 20400 Βιώσιμες Προμήθειες ( Sustainable Procurements)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, στο πλαίσιο των διαδικασιών εκπόνησης και έκδοσης τυποποιητικών εγγράφων, υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση τo προαναφερόμενο σχέδιο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο του κειμένου αυτού, συμπληρώνοντας το συνημμένο ειδικό έντυπο Υποβολής Σχολίων.

Για να ληφθούν υπόψη, οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο έως την

9η Φεβρουαρίου 2016

Στην περίπτωση που δεν ληφθούν παρατηρήσεις, το σχέδιο θα γίνει αποδεκτό από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

Το κείμενο του αναφερόμενου σχεδίου, στην αγγλική γλώσσα, διατίθεται από τη βιβλιοθήκη του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ:

Βιβλιοθήκη Αθηνών
Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120210, 210 2120207
Fax.: 210 2120325

Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Διασταύρωση Οδών: ΝΒ6 και ΔΑ10 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ)
Τηλ.: 2310 569978
Fax.: 2310 569960

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 108
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: dtenq [at] elot.gr