Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

ΚΑΥΣΙΜΑ

mikri

Yποβολή σε δημόσια κρίση σχεδίoυ Εθνικού Προσαρτήματος Ευρωπαϊκού Προτύπου για καύσιμα

Yποβολή σε δημόσια κρίση σχεδίoυ Εθνικού Προσαρτήματος Ευρωπαϊκού Προτύπου για καύσιμα   Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου

eikona

Υποβολή σε δημόσια κρίση σχεδίου Εθνικού Προσαρτήματος Ευρωπαϊκού Προτύπου για καύσιμα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Εθνικού Προσαρτήματος  στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου: EΛΟΤ EN 590/ΝΑ –