Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

LIFE

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΑΛΜ ΕΛΟΤ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο εξωτερικούς