Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΑΛΜ ΕΛΟΤ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο εξωτερικούς