Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ανασύσταση και Ανασυγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 22 «Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση»

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ [ΕΛΟΤ/ΤΕ 22 «Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση»] Στο πλαίσιο λειτουργίας των Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του ΕΛΟΤ αλλά και της παρακολούθησης της εξέλιξης