Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 108 « Διαδικτυακά Τυχερά Παίγνια»

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ 108 « ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ »

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ κα Γεωργία Ρεμπούτσικα, στο πλαίσιο λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης, ενέκρινε τη σύσταση Τεχνικής Επιτροπής με κωδικό και τίτλο, ΕΛΟΤ/ΤΕ 108 « Διαδικτυακά τυχερά παίγνια »

Η ΤΕ έχει ως  αντικείμενο της, την παρακολούθηση και συμμετοχή στις τυποποιητικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  CEN/TC 456 Online Gambling

Η λειτουργία και η εν γένει υποστήριξη της εν λόγω Επιτροπής ανατίθεται στο Τμήμα Τυποποίησης  της ΑΛΜ ΕΛΟΤ.

Η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 108 «Διαδικτυακά τυχερά παίγνια», πρόκειται να συγκροτηθεί από εκπροσώπους των Φορέων:

  • Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ( ΕΕΕΠ)
  • Ελληνική Ένωση Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο (HOGA)
  • Σύνδεσμος Παρόχων και Προμηθευτών Διαδικτυακών Τυχερών Παιγνίων
  • Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ)
  • Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ)